6 - 10 běžců v týmu
30 úseků trati
350 km na cestě
Základní fakta
  • Závodu se účastní týmy šesti až deseti závodníků.
  • Trať má 30 etap.
  • Na trati je v každý okamžik vždy pouze 1 běžící člen týmu.
  • Do první etapy startují účastníci ve vlnách vždy po několika týmech.
  • Zbytek týmu se přesouvá na místa předávek po veřejně přístupných komunikacích automobily.
  • Předávky probíhají v obcích, mimo zákazy vjezdu do CHKO pro motorová vozidla.
  • Více informací o závodu

Proč HORY BORY

Běžecká komunita v České Republice dnes čítá statisíce členů. Přestože je běh sportem jednotlivců,
i běžec je tvor společenský. V posledních letech roste poptávka po delších,
štafetových závodech pro vícečlenné týmy. 

Umožníme běžcům sdílet radost společně a zároveň jim ukážeme podzimní
půvab našich hor a lesů.
Krásu Beskyd, Javorníků, Bílých Karpat a Pálavy.

kontakt na kapitána
odeslat (před)registraci

Termín závodu 5. 9. - 6. 9. 2020

Startovné

startovné uhrazené v termínu 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020
základní15 000,- Kč
zlevněné14 000,- Kč
Zlevněné startovné platí pouze pro týmy, které se zúčastnily ročníku 2019. Tým je zastoupen kapitánem. Nárok na toto zlevněné startovné může kapitán předat jinému členovi týmu 2019 - mailem na info@horybory.cz).
startovné uhrazené v dubnu a květnu 202016 000,- Kč
startovné uhrazené v červnu a červenci 202017 000,- Kč
startovné uhrazené v srpnu 202018 000,- Kč

Partneři

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.