Trasa závodu - ročník 2020

Trasa závodu pro ročník 2020 bude vycházet z trasy 2019, případné změny budou postupně oznamovány a konečná trasa bude známá v červenci 2020.

Trasa závodu - ročník 2019

č.
etapa
délka (km)
stoupání (m)
klesání (m)
prěvýšení (m)
PDF
GPX
1.
Mosty
11,2
380
434
-54
2.
Dolní Lomná
12,0
268
150
118
3.
Horní Lomná
11,4
269
318
-49
4.
Morávka
6,9
260
11
249
5.
Visalaje
11,1
309
255
54
6.
Staré Hamry
6,4
25
312
-287
7.
Bílá
10,8
406
30
376
8.
Hotel Súkenická
14,5
177
538
-361
9.
Velké Karlovice
13,4
69
89
-20
10.
Nový Hrozenkov
12,5
110
234
-124
11.
Hovězí
12,1
367
74
293
12.
Pulčín
9,7
215
356
-141
13.
Študlov
12,1
260
419
-159
14.
Návojná
12,8
222
260
-159
15.
Popov
11,8
123
94
29
16.
Slavičín
10,8
186
263
-77
17.
Bojkovice
9,7
305
174
131
18.
Starý Hrozenkov
7,2
388
49
339
19.
Mikulčin vrch
8,1
123
277
-154
20.
Březová
14,7
239
353
-114
21.
Nová Lhota
9,9
50
237
-187
22.
Velká n. Veličkou
10,6
203
190
13
23.
Lučina, koupaliště
13,7
163
274
-111
24.
Sudoměřice
15,8
32
52
-20
25.
Hodonín
14,2
0
10
-10
26.
Týnec
13,3
76
75
1
27.
Ladná
11,4
13
0
13
28.
Bulhary
13,8
179
146
33
29.
Mikulov
11,7
53
68
-15
30.
Dolní Dunajovice
12,7
37
45
-8
průměr
11,54
183,57
192,90
-13,37
celkem
346,3
 
 
 

Pravidla závodu

Start, cíl, předávky, trasa

 1. Místo startu, cíle a předávek závodu je určeno pořadatelem.
 2. Čas startu jednotlivých týmu je určen pořadatelem
 3. Trať závodu se skládá ze třiceti etap.
 4. Předávka probíhá formou předání štafetového pásku dobíhajícím běžcem běžci následující etapy
 5. Po předávce je dobíhající běžec povinnen umožnit sejmutí kódu svého startovního čísla organizátorem předávky a je povinnen ověřit zapsání času do výsledkového formuláře
 6. Štafetový pásek se v cíli navrací pořadateli
 7. Pořadí běžců je pevně dané, za nahlášení pořadí běžců odpovídá kapitán týmu
 8. Běžec nesmí běžet dvě po sobě následující etapy
 9. Běžec musí absolvovat minimálně jednu etapu z etap z rotace 1 – 10, 11 – 20 a 21 – 30 
  (NEmusí se střídat pravidelně po deseti etapách; možné je běžet např. etapy 3, 15, 22)
 10. Pokud je běžec ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů nucen odstoupit ze závodu, nahradí ho jiný běžec. Pravidlo č. 9 a 10 musí zůstat zachováno. Pořadí nahlášených běžců v následujících etapách se nemění.
 11. Pokud se běžec, který nedokončil některou etapu, bude chtít vrátit do závodu na svůj další úsek, bude týmu za etapu v které byl nahrazen, počítán čas určený pro danou etapu předem pořadatelem (cca předpokládaný čas nejpomalejšího účastníka etapy)
 12. Odstoupení běžce je kapitán týmu povinnen neprodleně oznámit organizátorovi závodu.
 13. Pokud běžec ztratí orientaci a seběhne mimo trať závodu, je povinnen se na trat vrátit v místě, kde ji opustil.
 14. Všichni běžci jsou povinni dodržovat Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb..
 15. Každá předávka má pevný čas, kdy bude uzavřena. Tým, který nestihne proběhnout předávkou do stanoveného času, je ze závodu vyřazen a může pokračovat pouze bez podpory pořadatele a organizátorů.

Doprovodná auta

 1. Na místě předávek je dovoleno parkovat maximálně dvěma automobilům jednoho týmu, a to pouze na předávce, kde je k tomu logistický důvod.
 2. Automobily smějí parkovat na místě předávek ne dříve než 20 minut před předpokládaným doběhem běžce a předávce ji do 10 minut opustit.
 3. Za čelním sklem automobilu musí být viditelně umístěn telefonní kontakt na řidiče.
 4. Automobily smějí v místě předávek pakrovat pouze na místech k tomu určených pořadatelem nebo na místech kde není parkování zakázáno dopravním značením.

Noční etapy

 1. Každý běžec na trati je povinen mít na sobě v čase mezi 18.00 a 6.30 hod povinnou noční výbavu.
 2. Povinnou noční výbavou se rozumí: reflexní vesta nebo reflexní šle, čelovka na přední svícení, červená blikačka na zadní straně těla.
 3. Starovní číslo musí být viditelně umístěné i přes povinnou noční výbavu

Ostatní

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit běžce na předávce na dobu nezbytně nutnou k přípravě tratě nebo zabezpečení chodu závodu. Čas zdržení bude pořadatelem z výsledného času odečten.
 2. Běžci mohou být doprovázení cyklistou, slabozrací mohou být doprovázení i běžcem – vodičem.
 3. Zdržení na trase způsobená semafory, vlakovými přejezdy nebo pohybem cizích osob nebudou ve výsledném času zohledněna.
 4. V průběhu závodu závodníci nesmějí požívat alkohol ani jiné omamné látky.
 5. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené.
 6. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na zdraví a majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvidatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech běžců (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, apod.).
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu. V takovém případě budou kapitáni týmů o změnách informováni.
 9. Přihlášením do závodu souhlasí běžci s jeho pravidly a zavazují se pravidla a pokyny dodržovat.
 10. Startovné je konečné a po zaplacení nevratné.

Propozice 2020

 • termín závodu: 5. – 6. 9. 2020
 • start: Mosty u Jablunkova
 • cíl: oblast Pálavy
 • běžecký štafetový závod na 350 km
 • 30 etap
 • tým šesti až deseti běžců
 • předávky na pevně stanovených místech
 • Kategorie A - Smíšený tým 6 - 10 běžců
 • Kategorie Z - Ženský tým v počtu 6 - 10 bežkyň

Propozice 2019

 • termín závodu: 14. – 15. 9. 2019
 • start: Mosty u Jablunkova
 • cíl: Pasohlávky, autokemp Merkur
 • běžecký štafetový závod na 350 km
 • 30 etap
 • tým šesti až deseti běžců
 • předávky na pevně stanovených místech
 • Kategorie A - Smíšený tým 6 - 10 běžců
 • Kategorie Z - Ženský tým v počtu 6 - 10 bežkyň
 
 

Harmonogram předzávodní 2019

Zveřejnění detailní trasy závodu a gpx. souborů

Termín 31.7. 2019

Přiřazení účastníků k etapám

Zprovoznění kapitánské sekce na webu, kapitáni přiřadí členy svého týmu k jednotlivým etapám.
Termín 31.7. -  4.9. 2019

Poslední den registrace týmů

Termín 31.8. 2019

Harmonogram závodu 2019

Prezentace týmů

Pátek 13.9. 2019 18:00 - 21:00
Sobota 14.9. 2019 6:00 - 9:00

Gorolské turistické informační centrum
Mosty u Jablunkova 381

Při prezentaci k závodu tým zastupuje kapitán. Přítomnost ostatních členu není nezbytná.
K prezentaci a převzetí startovních balíčku se dostavte minimálne 1 hodinu před startem vašeho týmu.

Start závodu

Sobota 6:00 - 14:00
prostor u Obecního úřadu 
Mosty u Jablunkova 800

Přesný čas startu obdrží kapitáni týmu e-mailem nejpozději týden před startem závodu.

Prům. tempo týmu (min / km po rovině)

Orientační čas startu

6:00

6:00

5:55

6:00 - 6:40

5:50

6:00 - 7:00

5:45

6:00 - 7:20

5:40

6:00 - 7:40

5:35

6:00 - 7.40

5:30

6:00 - 7:40

5:25

6:00 - 8:20

5:20

6:20 - 9:00

5:15

6:40 - 9:40

5:10

7:00 - 10:00

5:05

7:20 - 10:20

5:00

7:40 - 10:40

4:55

8:00 - 11:00

4:50

8:40 - 11:20

4:45

10:00 - 11:00

4:40

10:20 - 11:20

4:35

11:00 - 12:00

4:30

11:20 - 12:20

4:25

11:40 - 12:40

4:20

12:00 - 13:00

4:15

12:20 - 13:20

4:10

12:40 - 13:40

4:05

13:00 - 14:00

4:00

13:00 - 14:00

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení vítězů kategorie A - Smíšený tým 6 - 10 běžců
Neděle cca 15:30 hodin


Vyhlášení vítězů kategorie Z - Ženský tým 6 - 10 běžců
Neděle cca 16:30 hodin

Ukončení závodu

Autokemp Merkur, Pasohlávky
Neděle 19:30

Doporučená výkonnost účastníků

Doporučená minimální výkonnost bežce je 10 km po rovině pod 1 hodinu (tempo 6:00 min/km). 
Doporučená minimální výkonnost týmu (průměr všech členu) je 10 km po rovině pod 58 minut (tempo 5:48 min/km).

Odpočinek během závodu

Cíl etapy 10 - kemp Hovězí, travnatí plocha

Cíl etapy 15 - Slavičín, sportovní hala ve vzdálenosti 30m od předávky.

Cíl etapy 20 - Nová Lhota, společenský sál ve vzdálenosti 30m od předávky.

Sprcha

Cíl etapy 10 - kemp Hovězí

Cíl etapy 15 - Slavičín, sportovní hala ve vzdálenosti 30m od předávky

Cíl etapy 20 - Nová Lhota, hasičská zbrojnice ve vzdálenosti 30m od předávky

Cílový prostor - autokemp Merkur

Povinná výbava

  Povinná výbava každého běžce na trati

 1. nabitý a funkční mobilní telefon
 2. Povinná výbava každého běžce na trati v čase mezi 18:00 a 6:30 hod.

 3. čelovka
 4. červené výstražné světlo na zadí části těla
 5. reflexní vesta nebo šle

Bez povinné výbavy nebude běžec vpuštěn na trať. Pokud tak učinní úmyslně, hrozí diskvalifikace týmu.

Penalizace

Každá etapa trati má přidělený svůj penalizační čas odpovídající délce a náročnosti etapy. (cca 90min/10km etapu). Tým obdrží penalizaci připočítáním penalizačního času na dotčeném úseku, pokud:

 • běžci neběží v předem daném, pravidly určeném pořadí členů v týmu
 • běžec nedodrží určenou trať závodu (penalizace dle posouzení organizátora)
 • běžec poběží bez funkčního mobilního telefonu
 • běžec ztratí štafetový kolík
 • běžec nedokončí etapu
 • předání štafetového kolíku proběhne mimo organizátorem určený prostor
 • se člen/členové týmu v čase a místě závodu nedrží pokynů pořadatele
 • se týmová auta zdržují na předávce déle než je povoleno nebo nedodrží pravidla parkování na předávce
 • budou porušena jiná pravidla závodu

Diskvalifikace

Tým bude diskvalifikován, pokud:

 • se běžec bude pohybovat na trati v čase předepsaném pravidly bez povinné noční výbavy
 • tým neproběhne předávkou v čase před oficiálním uzavřením předávky
 • budou hrubým způsobem porušena jiná pravidla závodu (dle posouzení organizátora)
Při diskvalifikaci ze závodu nemá tým nárok na vrácení startovného.