Trasa závodu - ročník 2020

Stáhněte si kompletní propozice k závodu a podklady pro jednotlivé etapy v PDF

Propozice a trasa 2020

č.
etapa
délka (km)
stoupání (m)
klesání (m)
prěvýšení (m)
PDF
GPX
1.
Dolní Lomná
12,3
431
283
148
2.
Horní Lomná
11,4
269
318
-49
3.
Morávka
6,9
260
11
249
4.
Visalaje
7,3
169
154
42
5.
Staré Hamry, Grúň
8,1
72
363
-291
6.
Bílá
9,1
360
27
333
7.
Bumbálka
11,0
245
491
-246
8.
Horní Bečva
7,7
336
148
188
9.
Soláň
10,6
192
488
-296
10.
Halenkov
14,7
142
268
-126
11.
Hovězí
12,1
367
74
293
12.
Pulčín
9,7
206
348
-142
13.
Študlov
14,2
368
527
-159
14.
Návojná
12,2
148
178
-30
15.
Popov
11,6
176
142
34
16.
Slavičín
9,3
174
250
-76
17.
Bojkovice
12,9
376
231
145
18.
Starý Hrozenkov
8,6
403
87
316
19.
Mikulčin vrch
12,7
200
358
-158
20.
Strání
11,8
154
273
-119
21.
Nová Lhota
9,8
50
237
-187
22.
Velká n. Veličkou
10,6
203
196
7
23.
Lučina, koupaliště
13,8
162
273
-111
24.
Sudoměřice
15,8
32
52
-20
25.
Hodonín
14,2
0
10
-10
26.
Týnec
8,8
7
0
7
27.
Lanžhot
9,2
14
18
-4
28.
Břeclav
10,5
50
0
50
29.
Valtice
9,2
14
46
-32
30.
Hlohovec
11,9
165
71
94
průměr
10,93
191,50
197,40
-5,00
celkem
328,0
 
 
 

Pravidla závodu

Start, cíl, předávky, trasa

 1. Místo startu, cíle a předávek závodu je určeno pořadatelem.
 2. Čas startu jednotlivých týmu je určen pořadatelem
 3. Trať závodu se skládá ze třiceti etap.
 4. Předávka probíhá formou předání štafetového pásku dobíhajícím běžcem běžci následující etapy
 5. Po předávce je dobíhající běžec povinnen umožnit sejmutí kódu svého startovního čísla organizátorem předávky a je povinnen ověřit zapsání času do výsledkového formuláře
 6. Štafetový pásek se v cíli navrací pořadateli
 7. Pořadí běžců je pevně dané, za nahlášení pořadí běžců odpovídá kapitán týmu
 8. Běžec nesmí běžet dvě po sobě následující etapy
 9. Běžec musí absolvovat minimálně jednu etapu z etap z rotace 1 – 10, 11 – 20 a 21 – 30 
  (NEmusí se střídat pravidelně po deseti etapách; možné je běžet např. etapy 3, 15, 22)
 10. Pokud je běžec ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů nucen odstoupit ze závodu, nahradí ho jiný běžec. Pravidlo č. 8 a 9 musí zůstat zachováno. Pořadí nahlášených běžců v následujících etapách se nemění.
 11. Pokud se běžec, který nedokončil některou etapu, bude chtít vrátit do závodu na svůj další úsek, bude týmu za etapu v které byl nahrazen, počítán čas určený pro danou etapu předem pořadatelem (cca předpokládaný čas nejpomalejšího účastníka etapy)
 12. Odstoupení běžce je kapitán týmu povinnen neprodleně oznámit organizátorovi závodu.
 13. Pokud běžec ztratí orientaci a seběhne mimo trať závodu, je povinnen se na trat vrátit v místě, kde ji opustil.
 14. Všichni běžci jsou povinni dodržovat Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb..
 15. Každá předávka má pevný čas, kdy bude uzavřena. Tým, který nestihne proběhnout předávkou do stanoveného času, je ze závodu vyřazen a může pokračovat pouze bez podpory pořadatele a organizátorů.

Doprovodná auta

 1. Na místě předávek je dovoleno parkovat maximálně dvěma automobilům jednoho týmu, a to pouze na předávce, kde je k tomu logistický důvod.
 2. Automobily smějí parkovat na místě předávek ne dříve než 20 minut před předpokládaným doběhem běžce a předávce ji do 10 minut opustit.
 3. Za čelním sklem automobilu musí být viditelně umístěn telefonní kontakt na řidiče.
 4. Automobily smějí v místě předávek pakrovat pouze na místech k tomu určených pořadatelem nebo na místech kde není parkování zakázáno dopravním značením.

Noční etapy

 1. Každý běžec na trati je povinen mít na sobě v čase mezi 18.00 a 6.30 hod povinnou noční výbavu.
 2. Povinnou noční výbavou se rozumí: reflexní vesta nebo reflexní šle, čelovka na přední svícení, červená blikačka na zadní straně těla.
 3. Starovní číslo musí být viditelně umístěné i přes povinnou noční výbavu

Ostatní

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo pozastavit běžce na předávce na dobu nezbytně nutnou k přípravě tratě nebo zabezpečení chodu závodu. Čas zdržení bude pořadatelem z výsledného času odečten.
 2. Běžci mohou být doprovázení cyklistou, slabozrací mohou být doprovázení i běžcem – vodičem.
 3. Zdržení na trase způsobená semafory, vlakovými přejezdy nebo pohybem cizích osob nebudou ve výsledném času zohledněna.
 4. V průběhu závodu závodníci nesmějí požívat alkohol ani jiné omamné látky.
 5. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené.
 6. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na zdraví a majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvidatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech běžců (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom a jiné  mimořádné události vzniklé nezávosle na vůli pořadatele).
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu. V takovém případě budou kapitáni týmů o změnách informováni.
 9. Přihlášením do závodu souhlasí běžci s jeho pravidly a zavazují se pravidla a pokyny dodržovat.
 10. Startovné je konečné a po zaplacení nevratné.

Propozice 2020

 • termín závodu: 5. – 6. 9. 2020
 • start: Dolní Lomná
 • cíl: Mikulov
 • běžecký štafetový závod na 320 km
 • 30 etap
 • tým šesti až deseti běžců
 • předávky na pevně stanovených místech
 • Kategorie A - Smíšený tým 6 - 10 běžců
 • Kategorie Z - Ženský tým v počtu 6 - 10 bežkyň
 
 

Harmonogram předzávodní 2020

Zveřejnění detailní trasy závodu a gpx. souborů

Termín 31.7. 2020

Přiřazení účastníků k etapám

Kapitáni přiřadí členy svého týmu k jednotlivým etapám.
Termín do  26.8. 2020

Poslední den registrace týmů

Termín 26.8. 2020

Harmonogram závodu 2020

Prezentace týmů

Pátek 4.9. 2020 18:00 - 22:00
Sobota 5.9. 2020 6:00 - 9:00

Autocamp U Viaduktu
Dolní Lomná 162

Při prezentaci k závodu tým zastupuje kapitán. Přítomnost ostatních členu není nezbytná.
K prezentaci a převzetí startovních balíčku se dostavte minimálně 1 hodinu před startem vašeho týmu.

Start závodu

Sobota 6:00 - 12:00
Autocamp U Viaduktu
Dolní Lomná 162

Přesný čas startu obdrží kapitáni týmu e-mailem nejpozději týden před startem závodu.

Vyhlášení výsledků

Neděle cca 15:30 - 17:00

 

Ukončení závodu

Mikulov, Amfiteátr pod Turoldem, ulice Vinohrady
Neděle 18:30

Doporučená výkonnost účastníků

Doporučená minimální výkonnost běžce je 10 km po rovině pod 1 hodinu 5 minut (tempo 6:30 min/km).

Odpočinek během závodu

Cíl etapy 10 - kemp Hovězí, travnatá plocha

Cíl etapy 15 - Slavičín, sportovní hala.

Cíl etapy 20 - Nová Lhota, společenský sál ve vzdálenosti 30m od předávky.

Sprcha

Cíl etapy 10 - kemp Hovězí

Cíl etapy 15 - Slavičín, sportovní hala

Cíl etapy 20 - Nová Lhota, hasičská zbrojnice ve vzdálenosti 30m od předávky

Cíl etapy 25 - Týnec, fotbalové hřiště

Cílový prostor - Mikulov, Amfiteátr pod Turoldem, ulice Vinohrady

Povinná výbava

  Povinná výbava každého běžce na trati

 1. nabitý a funkční mobilní telefon
 2. Povinná výbava každého běžce na trati v čase mezi 18:00 a 6:30 hod.

 3. čelovka
 4. červené výstražné světlo na zadí části těla
 5. reflexní vesta nebo šle

Bez povinné výbavy nebude běžec vpuštěn na trať. Pokud tak učinní úmyslně, hrozí diskvalifikace týmu.

Penalizace

Každá etapa trati má přidělený svůj penalizační čas odpovídající délce a náročnosti etapy. (cca 90min/10km etapu). Tým obdrží penalizaci připočítáním penalizačního času na dotčeném úseku, pokud:

 • běžci neběží v předem daném, pravidly určeném pořadí členů v týmu
 • běžec nedodrží určenou trať závodu (penalizace dle posouzení organizátora)
 • běžec poběží bez funkčního mobilního telefonu
 • běžec ztratí štafetový kolík
 • běžec nedokončí etapu
 • předání štafetového kolíku proběhne mimo organizátorem určený prostor
 • se člen/členové týmu v čase a místě závodu nedrží pokynů pořadatele
 • se týmová auta zdržují na předávce déle než je povoleno nebo nedodrží pravidla parkování na předávce
 • budou porušena jiná pravidla závodu

Diskvalifikace

Tým bude diskvalifikován, pokud:

 • se běžec bude pohybovat na trati v čase předepsaném pravidly bez povinné noční výbavy
 • tým neproběhne předávkou v čase před oficiálním uzavřením předávky
 • budou hrubým způsobem porušena jiná pravidla závodu (dle posouzení organizátora)
Při diskvalifikaci ze závodu nemá tým nárok na vrácení startovného.